Poszukiwane kreatywne osoby pragnące wziąć udział w plenerze rzeźbiarskim!

W czerwcu 2020 r. planuje się realizację pięciodniowego warsztatu ceramicznego z udziałem niemieckich i polskich twórców kultury. Celem jest osobisty udział w wymianie interkulturalnej i wsparcie idei spotkania oraz usieciowienia artystów i osób zainteresowanych działalnością artystyczną w regionach przygranicznych. W tym celu zainicjowana zostanie wspólna praca i proces twórczy pełen wzajemnych inspiracji pod hasłem „Europa: miasta w dialogu – ludzie w dialogu“. Na zakończenie powstałe dzieła zostaną zaprezentowane na wspólnej wystawie.

Po stronie niemieckiej nadal poszukujemy jeszcze dwóch osób zainteresowanych warsztatami. W przypadku zainteresowania udziałem lub dodatkowych pytań prosimy o nawiązanie z nami kontakt.

Ansprechpartner DE 

Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 

Julia Manthe
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg 

Tel.: (+49) 395 5552129
julia.manthe@neubrandenburg.de 

Osoba kontaktowa PL 

Centrum Kultury 105 w Koszalinie 

Izabela Wilke 
ul. Zwycięstwa 105 
75-001 Koszalin 

tel. 94 347 57 55, 607 882 485
izabela.wilke@ck105.koszalin.pl 

Impressum     Datenschutz     

Top