Plener rzeźbiarski w Parku Kulturowym w Neubrandenburgu

Jako jedno z działań miękkich w projekcie Interreg w ostatnim tygodniu sierpnia zrealizowano plener rzeźbiarski pod hasłem „Europa: miasta w dialogu – ludzie w dialogu“. W tym celu dziesięciu artystów z Niemiec i Polski spotkało się na wyspie w Parku Kulturowym w Neubrandenburgu, gdzie przez tydzień pod gołym niebem – a więc en plein air – intensywnie pracowało nad swymi rzeźbami. Nie chodziło wyłącznie o tworzenie dzieł sztuki, lecz w dużej mierze także o wymianę transgraniczną i interkulturalną pomiędzy uczestnikami pleneru. W toku tego wydarzenia powstały rzeźby z różnych materiałów, gliny, ceramiki, drewna czy szkła. Malowano również akwarele. Efekty zostaną zaprezentowane na późniejszym etapie projektu na wspólnej wystawie.

Ansprechpartner DE 

Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 

Julia Manthe
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg 

Tel.: (+49) 395 5552129
julia.manthe@neubrandenburg.de 

Osoba kontaktowa PL 

Centrum Kultury 105 w Koszalinie 

Izabela Wilke 
ul. Zwycięstwa 105 
75-001 Koszalin 

tel. 94 347 57 55, 607 882 485
izabela.wilke@ck105.koszalin.pl 

Impressum     Datenschutz     

Top